Prawne warunki obsługi kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne to produkt spotykany w bankach detalicznych, a także oddziałach banków zagranicznych. Dochodzą do tego Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe, których po ostatnich aferach żaden świadomy kredytobiorca nie traktuje zbyt poważnie. Banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych kierują się nie tylko polityką wewnętrzną, ale przede wszystkim rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, a także wytycznymi wynikającymi z ustawy o kredycie hipotecznym. Czy prawne warunki obsługi zobowiązań hipotecznych charakteryzują się dopasowaniem do potrzeb konsumentów? 

Lepsza efektywność współpracy z pośrednikami

Kredytobiorca przed wyborem kredytu hipotecznego nie musi zgłaszać się koniecznie do banku, ale do pośrednika. Ten obecnie podlega pod przymus rejestracji w bazie Komisji Nadzoru Finansowego. Pośrednicy kredytowi zgodnie z ustawą muszą wprowadzać zasady dobrych praktyk w obsłudze klienta, co przekłada się na większe zaufanie do branży, a także na częstsze podpisywanie umów na wyłączność. Większa wiarygodność pośredników przełożyła się na więcej ofert w systemie. Porównywanie kredytów przez pośrednika nie wywołuje zatem żadnego ryzyka i jest dobrym początkiem dla słabo obeznanych klientów.

Bezproblemowa i bezpłatna nadpłata kredytu hipotecznego

Ustawa o kredycie hipotecznym wyraźnie mówi o możliwości regularnych, bezpłatnych nadpłat kredytu hipotecznego. Nie ma również problemu, aby spłacić zobowiązanie w całości. Bank może prosić o opłatę pod warunkiem, że kredyt hipoteczny klient zamyka w przeciągu trzech lat od startu umowy. To dość bezpieczny, uczciwy termin, który wyrównuje interesy kredytodawcy oraz kredytobiorcy. Bezpłatna nadpłata kredytu w każdym banku to duże ułatwienie dla konsumentów. Wkład własny w krajowych warunkach wynosi minimum 20%. Niektóre banki stosują nieco mniejsze widełki, jednak te wymagają ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego, dość kosztownego. Oszczędzanie na kredyt hipoteczny jest już zatem regułą. Jedyna alternatywa to programy rządowe (systemy dopłat), ale o ograniczonym zasięgu, sporych limitach, wielu formalnościach do załatwienia.

Pomoc restrukturyzacyjna z banku w przypadku problemów ze spłatą

Jedna z ciekawszych zmian w ustawie o kredycie hipotecznym dotyczy objęcia kredytobiorcy wsparciem w ramach restrukturyzacji długoterminowego zadłużenia. Bank musi na wstępie dogadać się z klientem, a nie dążyć natychmiast do rozwiązania umowy i rozpoczęcia procedury windykacyjnej. Ta, można powiedzieć jest absolutnie ostateczna. Kredytobiorca nie musi się już obawiać potrzeby natychmiastowej sprzedaży nieruchomości. Najpierw otrzyma z banku plan restrukturyzacyjny do akceptacji.

Coraz większe bezpieczeństwo obsługi kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny w aktualnych warunkach prawnych jest bardzo bezpieczny. Kredytobiorca po otrzymaniu formularza informacyjnego jest w stanie podjąć świadomą decyzję o zadłużeniu i porównać oferty nie tylko w banku, ale przez zarejestrowanego w bazie KNF pośrednika.