Mieszkanie dla młodych - vademecum

Pierwszego stycznia bieżącego roku w życie weszła ustawa Mieszkanie dla Młodych (MdM). To projekt, dzięki któremu rząd chce pomóc młodym obywatelom nabyć ich pierwsze mieszkanie. Docelowo MdM ma usprawnić i zwiększyć możliwości ludzi, którzy jeszcze nie posiadają dużego kapitału, a myślą o usamodzielnieniu. Według ustawy każdy kto chce nabyć swoje pierwsze mieszkanie, a nie skończył jeszcze 35 roku życia, ma możliwość ubiegać się o dopłatę do wkładu własnego, wymaganego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Jak skorzystać z pomocy państwa?

Aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie rządowe, musimy przede wszystkim zdecydować się na kredyt hipoteczny/mieszkaniowy. Kredyt musi stanowić przynajmniej 50,0% wartości nieruchomości jaką chcemy kupić, a okres kredytowania nie może być krótszy niż 15 lat. Kredytobiorca, który chce skorzystać z MdM nie może mieć powyżej 35 lat, a w przypadku małżeństwa brany jest pod uwagę wiek młodszego z współmałżonków. By przystąpić do programu nie możemy być osobami, które korzystały z wcześniejszego programu rządowego Rodzina na Swoim.

Nie możemy być właścicielami, a także współwłaścicielami jakiejkolwiek innej nieruchomości. Nie ma natomiast żadnych przeciwwskazań aby o dopłatę starały się osoby, które tylko wynajmują lokal mieszkalny. Jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie rozpatrzony pozytywnie, z chwilą gdy posiądziemy prawo własności nieruchomości, musimy w ciągu pół roku rozwiązać umowę o wynajem.

Musimy pamiętać, że nie każdy bank posiada podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Domowego, bez takiego zobowiązania bank nie może brać udziału w projekcie MdM.

Oto aktualna lista banków, które współpracują z Mieszkaniem dla Młodych i przyjmują wnioski o dopłaty:

  • PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
  • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
  • Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
  • Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
  • Alior Bank Spółka Akcyjna
  • SGB-Bank Spółka Akcyjna
  • Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna
  • Bank Gospodarki Żywieniowej Spółka Akcyjna

Wyszczególniony jest także metraż nieruchomości oraz cena za metr kwadratowy hipoteki, którą chcemy nabyć. Mieszkanie nie może przekraczać 75 metrów kwadratowych, natomiast dom 100 metrów kwadratowych. Sytuacja wygląda inaczej jeżeli wychowujemy 3 lub więcej dzieci, maksymalny metraż wynosi 85 metrów kwadratowych w przypadku mieszkania, a domu 110 metrów kwadratowych. Dodatkowo dopłata dotyczy wyłącznie hipoteki, która pochodzi z rynku pierwotnego.

Cenną informacją jest to, że w ciągu 5 lat od otrzymania dopłaty z Mieszkania dla Młodych, obowiązują nas ograniczenia, złamanie zobowiązań w tym okresie zmusi nad do zwrócenia kwoty jaką otrzymamy z programu. Nie będziemy mogli sprzedać nieruchomości, wynająć jej, zmienić sposobu użytkowania (z mieszkalnego na inny) lub nabyć aktu własności innej nieruchomości (nie dotyczy mieszkania lub domu odziedziczonego w spadku).

Jaką kwotę możemy otrzymać korzystając z Mieszkania dla Młodych?

Decyzja o przyznanej dopłacie zależna jest od lokalizacji nabywanej nieruchomości – województwa, a także miasta.

Dofinansowanie wynosi 10,0% lub 15,0% (w przypadku rodziny, która wychowuje więcej niż 3 dzieci) z iloczynu powierzchni mieszkalnej oraz średniego, dla danego regionu, kosztu przypadającego na 1 metr kwadratowy.

Pieniądze, które zostaną nam przyznane, otrzymamy bezpośrednio od Banku Gospodarstwa Krajowego.